Segmentna vrata se otvaraju vertikalno i odlaze ispod plafona. Predstavljaju najbolje rešenje za vašu garažu, industrijski objekat ili Vaš dom. Najpraktičnija su od svih ostalih vrata, odlično izgledaju i mogu da se uklope u svaki ambijent. Svojom konstrukcijom nude maksimalan prostor u objektu i ispred objekta. Segmentna vrata se mogu ugraditi u bilo koji otvor objekta ili garaže i nude veću prolaznu širinu u odnosu na kipujuća garažna vrata. Osim toga, zahvaljujući trajno elastičnim i na atmosferske uticaje otpornim dihtung gumama, ona su sa svih strana optimalno zaptivena. Postoje više različitih tipova panela od onih ravnih do reljefastih i onih sa teksturom. U ponudi ovih vrata se nalazi skoro svaka boja sa RAL karte. Moguće je i dodatno ostakljivanje vrata pomoću više različitih tipova i oblika prozora kao i inegrisanje pešačkih vrata.

Najčešće se prave od sendvič panela različite debljine, a ispunjeni su poliuretanom. Odlikuju se veoma dobrom zvučnom i toplotnom izolacijom. Vrata su veoma stabilna i tiha, sa mirnim hodom, bez zastajkivanja.

Način rada segmentnih vrata

Više vesti iz ove kategorije

 

Loading...