Sistemi za odimljavanje

Vatra i dim predstavljaju ozbiljnu opasnost po život i zdravlje ljudi. Suprotno popularnom verovanju, preko 90% smrtnih slučajeva izazvanih požarom je uzrokovano gušenjem dimom, a ne visokom temperaturom ili paljenjem. U početnim fazama požara, toplota, dim i vreli gasovi se dižu do plafona, a zatim se šire i obrazuju gust sloj koji se spušta ka dole. Dim takođe uzrokuje značajnu štetu na imovini.

Na sreću, primena odgovarajućih sistema za odvođenje dima i toplote može pružiti značajnu pomoć u sprečavanju opasnosti izazvanih visokim koncentracijama dima i toplote. Osnovni princip rada sistema dimne i toplotne ventilacije je smanjenje toplote i odstarnjivanje dima iz objekta u kome je požar. Najčešće su u upotrebi prozori za ventilaciju i klapne za odimljavanje.

Sistem-za-odimljavanje-instaliran

Instaliran sistem za odimljavanje

Sa instaliranim sistemom odimljavanja, dim ima mogućnost da izađe iz zgrade. Kao posledica toga, trajni efekti dima su minimizirani i zdravlje stanara je očuvano. Takođe, vidljivost u zgradi je bolja, a temperatura niža.

Sistem-za-odimljavanje-nije instaliran

odsustvo sistema za odimljavanje

Kada sistem za odimljavanje nije prisutan, dim se skuplja u raspoloživom prostoru objekta. Kao posledica toga, imovina je oštećena, a ljudi koji se nalaze u objektu su u velikoj opasnosti. Vidljivost u zgradi je loša, a temperatura visoka.

Prozor za ventilaciju dima sa motorom kojim upravlja jedinica za kontrolu dima u saradnji sa senzorom dima i prekidačem alarma stvara takozvanu „gravitacionu jedinicu koja odvodi dim i toplotu“. Cilj ventilacije je da se obezbedi dovoljna vidljivost, da se olakša evakuacija i da se omogući lakši prilaz objektu. Pored toga smanjuje se temperature i rizik od urušavanja objekta. Sistem se primenjuje u javnim komunalnim zgradama (posebno na stepeništima komercijalnih i stambenih zgrada, hotelima ili industrijskim objektima).

Klapna za odimljavanje služi za odvođenje dima pri pojavi požara u javnim objektima, i svuda gde postoji opasnost od ugrožavanja života usled gušenja: bolnice, hoteli, pozorišta, zdravstvene ustanove, upravne zgrade, prostorije za sport i zabavu i slično. Odvođenjem dima postiže se sigurna evakuacija ljudi.

Odimljavanje-Sema

Prikaz šeme i principa rada sistema za odimljavanje

 

1.  Prozor za ventilaciju i odvođenje dima
2. Jedinica za razbijanje stakla i uključivanje zaštite
3. Detektor dima
4. Dodatna baterija
5. Kontrolna tabla za dim

Senzor nakon otkrivanja požara šalje signal kontrolnoj jedinici koja zauzvrat automatski aktivira elektromotore (ili hidrauliku) koji otvaraju prozor ili klapnu. Ako se požar primeti pre senzora reakcije na požar, recimo vizuelno, prozor za ventilaciju dima se može otvoriti ručno pritiskom na dugme za dojavu požara.

Sistem takođe omogućava dnevnu ventilaciju prostorija pomoću prekidača za ventilaciju. Nakon što istekne programirano vreme ventilacije, prozor se automatski zatvara. Moguće je povezati na sistem i senzor za kišu, koji automatski zatvara prozor u slučaju kiše. U slučaju požara, signali sa senzora ne ometaju rad prozora ili klapne.

Veliki izbor sistema i opreme za odimljavanje

Adresa

Stevana Sinđelića 2d
Beograd

Pozovite

+381 (63) 8151405

EMAIL

office@elektrikmont.rs

Loading...