Industrijska vrata HÖRMANN

Veliki izbor industrijskih vrata proizvođača Hörmann.

Industrijska vrata HÖRMANN

Veliki izbor industrijskih vrata proizvođača Hörmann.

Industrijska vrata HÖRMANN

Veliki izbor industrijskih vrata proizvođača Hörmann.

Industrijska vrata HÖRMANN

Veliki izbor industrijskih vrata proizvođača Hörmann.

Industrijska vrata HÖRMANN

Veliki izbor industrijskih vrata proizvođača Hörmann.

Breda_small

HÖRMANN je nemački proizvođač industrijskih vrata. Kompanija je nastala 1935 godine. Vodeći je dobavljač u ovoj oblasti u Evropi. Posluje i na svetskom tržištu. Izrađuju, pored vrata, motore za vrata i kapije, protivpožarne i protivdimne završetke. Izradjuju sve tipove industrijskih vrata, rolo, klizna i brza vrata, kućna i unutrašnja vrata, ramove, motore za vrata i kapije, protivpožarne i protivdimne završetke, sisteme pretovarne tehnike, kao i automatska klizna vrata i sisteme za kontrolu pristupa.

Industrijska segmentna vrata

Segmentna vrata se otvaraju vertikalno i na taj način stvaraju prostor ispred vrata i iza njih. Segmenti vrata se smeštaju ravno ispod plafona, vertikalno iznad otvora ili prate nagib krova. Segmentna vrata iz proizvodne serije 50, od čelika, kombinacije čelik/aluminijum ili od aluminijuma se odlikuju jedinstveno širokim spektrom proizvoda, vrhunskim dizajnom vrata i sertifikovanom bezbednošću. Compact segmentna vrata vertikalno slažu pojedinačne lamele odmah iza grede. Minimalan neophodan prostor u dubini prostorije je kod hala sa svetlosnim kupolama, staklenim krovovima i fasadama od posebne prednosti. Vrata i tovarna mesta ponekad obuhvataju veliki deo omotača komercijalnog objekta. Na taj način kriju u sebi ogroman potencijal za uštedu energije

Ovde preuzmite oficijelni katalog garažnih segmentnih vrata.

Industrijska brza vrata

Hörmann brza vrata se upotrebljavaju u unutrašnjem području i kao spoljno zatvaranje radi optimalnijeg protoka saobraćaja, radi poboljšanja klime prostorije i radi uštede energije. Hörmann program obuhvata transparentna vrata sa vertikalnim i horizontalnim otvaranjem i sa fleksibilnim šarkama, kombinacije sa segmentnim vratima i rolo vratima, kao i snažna spiralna vrata sa aluminijumskim profilima glatkih površina koja se lako servisiraju. Ova vrata ponekad obuhvataju veliki deo omotača komercijalnog objekta. Na taj način kriju u sebi ogroman potencijal za uštedu energije

Ovde preuzmite oficijelni katalog garažnih segmentnih vrata.

Industrijska rolo vrata

Hörmann rolo vrata i rolo rešetke od aluminijuma i čelika su posebno ekonomični zahvaljujući svojoj genijalno jednostavnoj konstrukciji sa veoma malim brojem komponenata. Postoje i završeci koji se u svakodnevnom radu uvek iznova dokazuju. Rolo vrata i rolo rešetka ne zauzimaju skoro nikakav prostor iznad otvora. Ona se kompaktno namotavaju iza grede. Bočno i u području plafona ne gubi se nikakav vredan prostor hale. Visoka specijalizacija u izgradnji Hörmann rolo vrata i rolo rešetki u velikoj meri prevazilazi uobičajeni standard. Realizacija specijalnih rešenja je deo svakodnevnog posla našeg kompetentnog tima. Rolo rešetka RollMatic je zahvaljujući svojoj kompaktoj konstrukciji sa maksimalnom neophodnom visinom grede, odnosno dubinom ugradnje od 335 mm, posebno pogodna za male prodavnice sa malim raspoloživim prostorom

Ovde preuzmite oficijelni katalog garažnih segmentnih vrata.

Namenske barijere

Utovarni tuneli se postavljaju ispred hale. To znači: Hala može potpuno da se iskoristi sve do spoljnih zidova. Hörmann utovarni tuneli su uvek dobra odluka kada hala ne dozvoljava instalaciju unutrašnje rampe ili kada se ne može prići ispod rampe. Kompletan utovarni tunel se sastoji od podesta sa utovarnom rampom, obloga za zidove i plafon, kao i otvora za utovar sa dihtungom vrata. Utovarni tuneli u kombinaciji sa Hörmann-ovim toplotno izolovanim industrijskim vratima se posebno preporučuju za pretovar robe osetljive na temperaturu. Pri tome kamioni mogu da pristanu kako pod uglom od 90 , tako i pod oštrim uglom sa strane. Utovarne tunele isporučujemo kao pojedinačne komponente ili redne sisteme. Garažna vrata i tovarna mesta ponekad obuhvataju veliki deo omotača komercijalnog objekta. Na taj način kriju u sebi ogroman potencijal za uštedu energije – Informacije o amortizaciji i nadogradnji možete naći u Hörmann-ovom kompasu za uštedu energije.

Ovde preuzmite oficijelni katalog garažnih segmentnih vrata.

Dihtunzi vrata

Hörmann dihtunzi vrata štite robu koja se utovaruje od vremenskih uticaja, štede na troškovima energije, sprečavaju promaju, a time i izostanke osoblja zbog bolesti. U kombinaciji sa utovarnim rampama, skupe nadstrešnice i dodaci za rampe više nisu potrebni. Hörmann zavese koje dihtuju vrata odgovaraju svim dimenzijama kamiona i zato se mogu univerzalno primenjivati. Visokokvalitetne čeone i bočne zavese montirane na pocinkovanim ramovima pružaju stabilnu, fleksibilnu i otpornu konstrukciju. Cirade i delovi rama se proizvode kao pojedinačni elementi koji se jednostavno montiraju pomoću zavrtnjeva. Zbog toga je zamena jeftina i ne predstavlja problem. Dihtunzi vrata na naduvavanje, kao i dihtovanje vrata jastuk zavesom za specijalnu primenu, zaokružuju ovaj opsežan program

Ovde preuzmite oficijelni katalog garažnih segmentnih vrata.

Utovarne rampe

Hörmann utovarne rampe su promišljena rešenja kojima se egzaktno kompenzuje razlika između različitih podova kamiona i utovarnih rampi. Na taj način se jednim jedinim horizontalnim pokretom tovar može utovariti ili istovariti iz kamiona. Robusna čelična konstrukcija sa platformom otpornom na uvijanje bez problema kompenzuje bočno naginjanje čak i kod neravnomerno raspoređenog tereta u kamionu. Pouzdana hidraulika sa 2 cilindra za podizanje i jednim cilindrom za zaptivni jezičak je dorasla svim situacijama, jednostavna za rukovanje i pre svega bezbedna. Jer su ove utovarne rampe u cilindrima za podizanje opremljene automatskim ventilima za zaustavljanje u slučaju nužde. Oni osiguravaju utovarnu rampu brzinom munje. To je veoma važno u slučaju kada se kamion kod još uvek opterećene platforme prerano odveze. Hörmann za svaku situaciju pretovara nudi pravo rešenje za efikasan utovar i istovar

Ovde preuzmite oficijelni katalog garažnih segmentnih vrata.

Sistemi za vrata koji zahtevaju malo prostora se pomoću različitih tipova vođenja prilagođavaju svakom industrijskom objektu. Time se kod novogradnje i renoviranja obezbeđuje sigurnost planiranja. Hörmann nudi prilagođena rešenja za svaku primenu: od vrata sa pešačkim vratima bez praga, za komforan prolaz, do potpuno ostakljenih vrata sa Duratec ostakljenjem, otpornim na ogrebotine.

Hörmann brza vrata se upotrebljavaju u unutrašnjem području i kao spoljno zatvaranje radi optimalnijeg protoka saobraćaja, radi poboljšanja klime prostorije i radi uštede energije. Vaša prednost: SoftEdge tehnologija sa integrisanim zaštitama od udara/sudara čine fleksibilna brza vrata posebno bezbednim i ekonomičnim. Kao spoljašnja vrata preporučuju se brza spiralna vrata HS 7030 PU sa izolacijom od poliuretanskih izolacionih panela za visoku toplotnu izolaciju.

Zahvaljujući svojoj jednostavnoj konstrukciji sa veoma malim brojem komponenata, rolo vrata su posebno ekonomična i robusna. U zavisnosti od zahteva, mogu se birati varijante sa različitim zastorima i opremom. Veoma ekonomično rešenje za otvore na halama sa minimalnom frekvencijom otvaranja nude rolo vrata SB sa tehnikom zateznih opruga. Rolo vrata Decotherm S su pravi izbor za velika opterećenja prilikom obavljanja logističkih aktivnosti.

Kod Hörmann-a na jednom mestu možete dobiti sve komponente za Vaše pretovarno mesto: utovarne rampe, dihtunge vrata, utovarne tunele i odbojnike. Hörmann-ovi proizvodi potiču iz samostalnog razvoja i proizvodnje, optimalno su međusobno prilagođeni i omogućavaju nesmetan proces utovara i istovara.

HÖRMANN industrijska vrata

 

Ovde možete pogledati neke od proizvoda iz Hörmann programa za industrijska vrata.

HÖRMANN - industrijska vrata

Ovde možete pogledati ili preuzeti oficijeni katalog rezidencijalnih i industrijskih proizvoda kompanije HÖRMANN. Dokument je u PDF formatu, pa će Vam biti neophodan čitač PDF formata.

Loading...